თამარ ხმიადაშვილი

"შეკვეთა", დიპტიხი, ტილო, აკრილი, 90X240 სმ.