მიხეილ სულაკაური

"Offshore", ვიდეო, ხანგრძლივობა 1:03.