გიორგი შენგელია

"კადრები შემოდგომიდან"

ნამუშევრების ნაწილი გადაღებულია ანალოგური კამერით, "იგივე ფირის კამერა". ფირების გამჟღავნება მოხდა სახლის ლაბორატორიაში შემდეგ დაიბეჭდა ფოტოები.
ფოტოები დასკანერებულია ინტერნეტ მოხმარებისთვის.

ქაღალდი: აგფა
ფირი: ფომაპანი 400
ფოტოების ძირითადი ზომები 10x15cm და 7x10cm
ნამუშევრების ნაწილი გადაღებულია ციფრული ფოტო კამერით მაღალი რეზულუციით RAW ფორმატში. ციფრული ფაილების დაბეჭვდა შესაძლებელია 25X25 cm