ლევან მანჯავიძე

26 დღე
ციფრული სურათები

"დაარქვით თინათინი"

თითოეული სურათი დათარიღებულია, აქვს ინდივიდუალური სახელი და ასახავს ცალკეული დღეების დოკუმენტაციას, თემებზე რომლებმაც შთაბეჭდილება მოახდინეს ჩემზე.
თემების სპექტრი მრავალმხრივია და გამოხატავს როგორც სოციალურ/პოლიტიკურ პრობლემებს ასევე ასახავს პირად შთაბეჭდილებებს და განცდებს, ინსპირირებულს სიზმრებით ან ყოფითი მოვლენებით.