სალომე ჯოხაძე

გასაშეშებელი შელოცვა, ცელოფანი, საქსოვი ძაფი, ზომა 100 x 400 სმ