ეთერ გაბაშვილი

"კატასტროფა", აკრილი, მუყაო, 100 X 140 სმ.