ანდრო დადიანი

"მუშტი", პერფორმანსი, ვიდეო, 0:59, ქანდაკება - ყუნულის მუშტი, 55 სმ.