მაკა ზედელაშვილი, ნინო ბოსიკაშვილი

"სუპერპოზიცია", 2 ინსტალაცია, ზომები: 189 X 121 სმ და 30X20 სმ