ნინო ლომაძე

"უქმე დღე", ციფრული კოლაჟები.

Vacation web
https://e3u75q.axshare.com/#id=tt3p9e&p=page1

vacation Mob
https://un8o59.axshare.com